Klub

Klub slovenských turistov Atóm Jaslovské Bohunice je pokračovateľom KST TJ ATOM Jaslovské Bohunice, ktorý pôvodne vznikol pre zamestnancov SE-EBO a VUJE ako turistický odbor v rámci telovýchovnej jednoty TJ ATOM Jaslovské Bohunice. V roku 1990 sa osamostatnil ako KST TJ ATOM Jaslovské Bohunice a stal sa členom Klubu slovenských turistov. V súvislosti so zmenou legislatívy a schválením nových stanov sa klub premenoval na Klub slovenských turistov Atóm Jaslovské Bohunice. Klub je dobrovoľným občianskym združením, cieľom ktorého je vykonávať a rozvíjať pešiu, cyklistickú, vodnú a lyžiarsku turistiku, príp. iné druhy turistiky na Slovensku i v zahraničí. Klub je členom KST regiónu Trnava, v rámci ktorého v spolupráci s inými klubmi KST rozvíja turistiku v trnavskom kraji. V súčasnej dobe okrem pracovníkov EBO a VUJE a ich rodinných príslušníkov sú členmi turisti i z iných miest a dedín regiónu Trnava. Počet členov klubu sa pohybuje okolo sto. Klub organizuje podujatia pre turistickú verejnosť ako i svoje klubové akcie.

KST TJ ATOM Jaslovské Bohunice sa venuje:

Pešia turistika:

Hlavne turistika v Malých Karpatoch a Považskom Inovci, pravidelná je účasť na letnom zraze turistov KST a stretnutiach čitateľov časopisu Krásy Slovenska.

Vysokohorská turistika:

Turistika vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre, Alpách, účasť na zraze vysokohorských turistov pod vedením inštruktorov vysokohorskej turistiky - členov klubu umožňujúcom výstupy na neznačkované vrcholy, výpravy do rôznych pohorí po celom svete.

Cykloturistika:

Cyklistika po Slovensku a v zahraničí, účasť na zrazoch cykloturistov, spolupráca s Malokarpatským cykloklubom

Bežecké lyžovanie:

Bežkárske akcie v slovenských horách, účasť na zimnom zraze turistov

Vodná turistika:

Splav dunajských ramien, Hrona, Malého Dunaja, prípadne iných slovenských riek na vlastných lodiach klubu

Značkovanie:

Udržiavanie a obnova turistických značkovaných trás v Malých Karpatoch a Považskom Inovci, spolupráca pri budovaní náučných chodníkov v trnavskom kraji.

Vzdelávanie a zvyšovanie turistickej kvalifikácie

Účasť na učebno-metodickej činnosti KST, absolvovanie kurzov inštruktorov v jednotlivých druhoch turistik