Stanovy Klubu slovenských turistov Atóm Jaslovské Bohunice

Stanovy klubu si môžete stihnuť tu.