Predseda oddielu

Ľudovít Šoltés Kozácka 54 917 02 Trnava 0948 165 225 soltes.ludovit@gmail.com

Podpredseda oddielu

Vladimír Chrapčiak Poštová 45 917 01 Trnava 033/544580 vladochrap@post.sk