premietanie turistických filmov z našich akcií

Po 2 rokoch sme sa opäť stretli na premietanie turistických filmov z našich akcií. Bohužiaľ v máji už ľudia robia na záhradkách a zišli sme sa len v užšom kruhu - 10 ľudí.

Premietli sme si:

R. Vidlička: Himaláje, trek pod Everest

M. Kunovská: V Laponsku na bežkách

V. Chrapčiak: Aljaška

J. Pilát: Ararat

J. Pilát: Polárna žiara na Islande (len ukážka polárnej žiare)

Po každom premietaní sme si podiskutovali.

Vlado