stretnutie priaznivcov histórie turistiky

V dňoch 19.-20.8.2023 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo stretnutie priaznivcov histórie turistiky. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 40 turistov, z nášho klubu sme boli 9-ti.

Zahájenie bolo v Slovenskom múzeu prírody a jaskyniarstva. Po príhovoroch hostí sme si pozreli expozície múzea. Potom sme navštívili školu, v ktorej pôsobil Miloš Janoška, a múzeum Tatrína. Naledoval Háj Nicové s pamätníkom bojov počas druhej svetovej vojny (aj s výkladom). Bohužiaľ výhľad nebol dobrý - opar a oblaky. Na Vrbickom cintoríne sme navštívili hroby významných osobností z počiatkov turistiky na Slovensku - Miloš Janoška, Alois Lutonský, Ján Volko Starohorský a Július Stankoviansky. Záver sobotného programu bol v Rázusovie dome. Najprv profesor Špánik premietol obrázky z hôr okolo Liptova, potom sme prešli expozíciu Rázusovie domu. A na záver vo dvore Rázusovie domu sme posedeli pri ohníku a opekačke.

V nedeľu bola turistická časť v Jasnej - návšteva Švermovho pamätníka a symbolického cintorína.

V roku 2024 bude stretnutie v Banskej Štiavnici.

Miro Galčík a Vlado Chrapčiak

Prikladáme zopár fotiek

image image image image image